A gyermekek zenei fejlesztése több szempontból is fontos Picur-tanoda

Ritmuskészlet

A zene fejleszti a gyermek kognitív, érzelmi, társadalmi, nyelvi és fizikai készségeit

A gyermekek zenei fejlesztése már a kezdetektől ajánlott

 Bizonyított tény, hogy akadályozottá válhat a későbbi szabad zenei önkifejezés, ha a gyermek első életéveiben hiányzik a zenei fejlesztés. Megfigyelések is alátámasztják, hogy azok a gyermekek, akik születésüktől kezdődően kapcsolatban állnak a zenével, más tevékenységekben is sikeresebbek lesznek, mint azok, akiket kevés zene vett körül.

A nyolcadik életévig nem vagyunk elkésve akkor sem, ha gyermekünk születésétől kezdve nem fordítottunk kiemelt figyelmet a zenei fejlesztésre, hiszen eredményesen serkenthető a gyermek mindkét agyféltekéje zenehallgatással és zenéléssel.

A fentieket figyelembe véve tehát, a gyermekek zenei fejlesztése nem csak zenei tehetségük fejlesztését szolgálja, hanem a két agyfélteke harmonikus fejlesztését is, miáltal kreatívvá, kitartóvá, fegyelmezetté, intelligensebbekké válnak. Képessé válnak érzelmeik kinyilvánítására, így kommunikációs készségük is jobb lesz.

A kisgyermek zenei tehetsége az alábbiakból ismerhető fel:

- Már csecsemőkorban minden zörejre, zajra érzékenyen reagál.

- Jó a ritmusérzéke, képes figyelmét a zenére fókuszálni, odafigyelni a hangokra.

- Kétéves kora előtt már egyszerűbb dallamokat el tud énekelni.

- Esetleg előbb tanul meg énekelni, mint beszélni.

- Könnyen megjegyzi a dallamokat.

- Képes változtatni hangjának erősségét, így fejezve ki érzelmeit.

- Szeret zenét hallgatni.

- Vannak saját dallamai, melyeket ő talál ki.

- Szereti átalakítani a dalokat, dallamokat. 

- Szívesen játszik hangszerekkel, hangadó eszközökkel.

A fenti jellemzők közül néhány a legtöbb kisgyermeknél beazonosítható, ám ne ringassuk magunkat illúziókban, a korai zenei tehetség nem jelenti biztosan a későbbi kiemelkedő zenei tehetséget vagy sikeres pályafutást.

Miért jó egy kisgyermeknek a zene, az ének és a tánc?

A ritmus már a születés előtt jelen van a magzat életében. Hallja az anya szívverésének a lüktetését, érzékeli járásának ritmusát. Később a kisbabákat térdünkre ültetve hintáztatjuk, tapsikoltatjuk. A zene a gyermekeknek olyan, mint egy varázslat. Zenéléssel, énekléssel szabadon kifejezhetik érzelmeiket, testükkel szabadon reagálhatnak a zenére. Elégedettség érzése tölti el őket, amikor zenélés és táncolás alkalmával megtapasztalják, hogy képesek a testüket és az elméjüket egyszerre, összehangoltan működtetni. Kutatások eredményei szerint a korai zenei tapasztalások javítják az agyműködést, és minden egyéb későbbi tanulási folyamatot is hatékonyabbá tesznek.

A zenehallgatás és éneklés:

- Nemcsak a zenei, hanem a nyelvi képességeket is fejleszti.

- Fejleszti az együttműködésre való hajlandóságot.  

- Javítja a problémamegoldó képességet.

- Megnyugtat.

- Más gyermekkel való zenés játék közben megtanulják azt, hogy másokra odafigyeljenek, meghallgassák egymást, és közös nevezőre jussanak.
 

Ötletek a gyermekekkel való közös énekléshez, zenehallgatáshoz és zenéléshez

A felnőtteket és a gyermeket egyaránt segíti az aktív zenehallgatás abban, hogy jobban tudjanak koncentrálni és fókuszálni.

- Névéneklés: Keressünk dallamot nevünkhöz és a gyermek nevéhez, majd hagyjuk, hogy ő is kitaláljon magának, vagy másnak egy dallamot.

- Helyezzük magunkat kényelembe és állapodjunk meg a gyermekkel, hogy a közösen kiválasztott zenét együtt hallgatjuk meg. Ültessük az ölünkbe a kicsit és kérjük meg, hogy hunyja le a szemét, és figyeljen a hangokra. Ha a zene hatására táncolni, ugrálni, énekelni támad kedve, ne akadályozzuk meg ebben. Figyeljük meg, melyik zene milyen hatással van rá. Ha tud már beszélni, úgy beszélgessünk arról, hogy mi jutott eszébe a zenéről.

Mutassunk a gyermeknek néhány hangszert, és mutassuk meg azt is, hogyan lehet őket megszólaltatni. Kérjük meg, hogy próbálja meg ő is megszólaltatni. Játsszunk különböző módon: lassan, gyorsan, halkan, hangosan.

- Kössük be egy kendővel a gyermek szemét, és így kérjük meg, hogy figyeljen arra, milyen hangokat hall és próbálja meg kitalálni. Ne csak hangszereket szólaltassunk meg, hanem olyan hangokat, amelyek körbevesznek bennünket a mindennapokban, például: ajtócsukódás, szék eltolása stb.

-  Üljünk le a gyermekkel. Hallgassunk meg egy választott rövid zenedarabot, mely lehetőleg nem hosszabb két percnél. A zenehallgatás ideje alatt lehetőleg ne beszélgessünk egymással. Ezt követően ismét hallgassuk meg a zenét, és tapsoljunk együtt a zene ritmusára. Még egyszer hallgassuk meg a zenét, közben vegyünk kézbe egy játékdobot, cintányért, vagy bármi olyan hangszert, mellyel nem tud magának kárt okozni, és egyszerűen kísérjük a zenét a választott hangszerrel.

Jó zenehallgatást!

Szerző: 
KND
Forrás: 
picurradio.com

                    
Picur viaDAL - A gyerekdalok versenye 2017 Picur Rádió a Facebook-on egyszervolt.hu